Albeka is ook actief op Facebook, het medium waarbij we u op de hoogte houden van al het nieuws binnen Albeka. U wilt ook geen acties of nieuws missen rondom Albeka? Wordt dan nu bevriend met ons!